Closed Auction

By:
Skanfil Auksjoner AS

lot # 4623 - Håndskrevne annulleringer

Thursday Apr 15, 2021 11:00 to Sunday Apr 18, 2021 18:00 Europe/Oslo
Last date for bids: 

Hole 10/1-56 på brev med håndskrevet annullering merket Formandskabssag. Sendt ubetalt til Drammen. Også blått I-stempel HØNEFOS 10/1-1856. Bak kartering ”1-5/ ” og ”2--;;” som angir at mottaker måtte betale 5 skilling for brevet. Arkivbrett, ellers pent. Hole ble opprettet 1/4-1855, men fikk I-stempel først 7/2-1859.

Br