Håndskrevne annulleringer - Stamp Auctions

Lot 4628 - Håndskrevne annulleringer - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4628 - Håndskrevne annulleringer - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Værdalen 18/6 (NT). Forsideann. på enkelt omslag med blekkrysset NK 8, til Inderøen. Èn kort tagg oppe på merket.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Håndskrevne annulleringer
Lot 4623 - Håndskrevne annulleringer - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4623 - Håndskrevne annulleringer - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Hole 10/1-56 på brev med håndskrevet annullering merket Formandskabssag. Sendt ubetalt til Drammen. Også blått I-stempel HØNEFOS 10/1-1856. Bak kartering ”1-5/ ” og ”2--;;” som angir at mottaker måtte betale 5 skilling for brevet. Arkivbrett, ellers pent. Hole ble opprettet 1/4-1855, men fikk I-stempel først 7/2-1859.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Håndskrevne annulleringer
Lot 4624 - Håndskrevne annulleringer - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4624 - Håndskrevne annulleringer - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Sands 23/8 78 på portofritt brev til Rollag. Bak I-stempel KONGSBERG 24/8-1878. SANDSVÆR, i Kongsberg kommune, ble opprettet 1/7-1859, men fikk ikke stempel før 1882 - brevet er avbildet i Buskerud-boken side 249. Dette er siste reg. med denne forkortede skrivemåten som sees fra 13/7-1877 til 23/8-1878. Arkivbrett, ellers pen.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Håndskrevne annulleringer
Lot 4625 - Håndskrevne annulleringer - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4625 - Håndskrevne annulleringer - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Spydebg (ØF). Diag., entydig ann. på NK 19, ikke listet i Postal II. Rep. n/h. hjørne.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Håndskrevne annulleringer
Lot 4626 - Håndskrevne annulleringer - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4626 - Håndskrevne annulleringer - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Thstad 4/3 87 (Thrygstad, ØF). Rettv., fin ann. på NK 43, grad 9. Litt slitt tg. høyre.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Håndskrevne annulleringer
Lot 4627 - Håndskrevne annulleringer - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4627 - Håndskrevne annulleringer - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Tverlandet 16/9-79. NK 25, pent håndskrevet (NO - 8 pkt.).

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Håndskrevne annulleringer
Lot 4622 - Håndskrevne annulleringer - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4622 - Håndskrevne annulleringer - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Fredö 12/8 (1864, MR). Vakkert, lite, betalt omslag til Tolgen, via Throndhjem 17.8.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Håndskrevne annulleringer