Closed Auction

By:
Skanfil Auksjoner AS

lot # 3728 - NK 1 øvrige enkeltobjekter

Thursday Apr 15, 2021 11:00 to Sunday Apr 18, 2021 18:00 Europe/Oslo
Last date for bids: 

1. Hougsund 21-5-56, BU/4 pkt. Håndskrevet annullering (på brevstykke). Smal marg oppe, ellers noe smale.