Closed Auction

By:
Heinrich Koehler Auktionen

lot # 1817 - europa Poland

Monday Nov 16, 2020 09:00 Europe/Berlin
Last date for bids: 

"LUBLIN 7.XII.44" alongside manuscript cancelation on Kosciuszko 50 gr. on locally addressed cover, back side with military censor mark, signed PETRIUK BPP, LSCHMUTZ, Piekut with certificate (2001) and certificate Maka (2020)
Znaczek z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie listu wysłanego z Lublina jako przesyłka miejscowa. Znaczek unieważniony atramentem przez przekreślenie na krzyż i wpisanie daty 23 listopada 1944. Obok znaczka datownik jednoobrączkowy "Lublin 2 b 7 XII 44". Na rewersie koperty stempel cenzury wojskowej numer 169. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
 

Michel 340
Brief

Category: 

Sale Terms