Closed Auction

lot # 2250 - Netherlands and former colonies NL 1852 King William III

Saturday Apr 10, 2021 10:00 Europe/Amsterdam
Last date for bids: 

5 cent helderblauw plaat IV pos. 54 met velrand en 15 cent oranje pos. 61-62 in paar op briefomslag van Amsterdam 21-7-1862 naar Emmerich. Juist en weinig voorkomend tarief voor brieven van de 2e gewichtsklasse naar Pruissen Rayon I, pracht ex. (omslag wat kreukelig) met certificaten Dr. Louis 1990 en Vleeming 2020
Netherlands and former colonies - Single lots

Sale Terms