Prices Realized

lot # 1012 - Topics and Miscellaneous world war II

Saturday Mar 10, 2018 15:00 Europe/Amsterdam
Last date for bids: 

ruim 200 poststukken rond 10 mei 1940 opgezet volgens de opmars van de Duitse troepen met situatietekeningen w.b. krant Curaçao 10 mei 1940 met strook Dit stuk is door oorlogshan-/ delingen vertraagd: is dd. 18/ juni j.l. per ss. Stuyvesant/ te Amsterdam ontvangen, violet stempel Geopend MiL. CensuuR (veldpost envelop), violet verbinding verbroken, Vacantie Vredig Vaderland Utrecht 10.V.1940, Duitse censuur op envelop Venlo 9.V.1940, etc.
Postal History of WWII - The Stefan Drukker Collection

About The Seller

Corinphila Veilingen

Corinphila Veilingen is one of The Netherlands' leading auctioneers specializing in first-class stamp auctions. Online live auction bidding. Partner in the Global Philatelic Network.

Read More

Send Email to Corinphila Veilingen Or Visit WebSite