Prices Realized

lot # 1003 - Topics and Miscellaneous world war II

Saturday Mar 10, 2018 15:00 Europe/Amsterdam
Last date for bids: 

ruim 200 poststukken 1938-1946 betreffend Joodse Nederlanders en uit Duitsland gevluchte joden, w.b. aan Joodsche Raad Tilburg, Bewijs van aanmelding Amsterdam, post uit Westerbork w.b. Uittreksel u/h Persoonsbewijs met Leges zegel 50 cent Westerbork (12 juni 1944), post naar buitenland, post met inhoud over vertrek, 6 poststukken van/naar Barneveldgroep, aangetekende envelop met verzekerde waarde Tel-Aviv-Rotterdam 7 dec.1939, doorgezonden naar Hotel H.A.L. (emigrantenhotel), rood geopend door censuur/ Vluchtelingenkamp H.v.H. (envelop Amsterdam CS-Hoek van Holland 25.I.1939), tevens envelop met Engelse censuur, post uit Duitsland, Engeland en Palestina naar Sluis (St.Annastraaat 36), vluchtelingenkampen Amsterdam (Burgerweeshuis, Zeeburgerdijk 321), retour gezonden post, doorgezonden post via Postbus 506 Lissabon, post van/naar Theresienstadt, etc. tevens documentatie. Eénmalige koop dat een ander licht op de Nederlanders geeft in de jaren 1938-1939 in omgang met de Joodse bevolking, in ringband
Postal History of WWII - The Stefan Drukker Collection

About The Seller

Corinphila Veilingen

Corinphila Veilingen is one of The Netherlands' leading auctioneers specializing in first-class stamp auctions. Online live auction bidding. Partner in the Global Philatelic Network.

Read More

Send Email to Corinphila Veilingen Or Visit WebSite