Skilling våpen 1867 - Stamp Auctions

Lot 3844 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 3844 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

14y. 4 skill 4 1867, postfrisk. Velsentrert med del av marg oppe.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Skilling våpen 1867
Lot 3839 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 3839 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

13b, 15b. To ustpl. merker, begge erklært som regummierte iht. uttalelse H.J.Enger. Bra kvalitet. (1985 som limløse)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Skilling våpen 1867
Lot 3834 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 3834 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

13b. ALSTAHAUG 5.1.1872. Helbrev (datert Søndre Helgeland Sorenskr.kont. 2.januar 1872, L. Dahl) adressert til Vegø. Liten flekk i toppen. Dette er usedvanlig tidlig brev etter portoendringen gjeldende fra 1.1.1872 hvor innenlandsporto ble redusert fra 4 til 3 skilling. (NK 1500+)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Skilling våpen 1867
Lot 3845 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 3845 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

14y. Trestripe med lette MOSS 15.9.1869 på omslag, trippelvektig til Horten. (NKP 2100)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Skilling våpen 1867
Lot 3840 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 3840 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

13, 14, 15. 15 sk porto på brevomslag fra "44"/Chr.ssund 6.12.1879 til La Rochelle/Frankrike. NK 13 skadd, ellers bra, transittstpl. inkl. CHRA. OMK. 13.12. (NKP 1800)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Skilling våpen 1867
Lot 3835 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 3835 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

13b. CHRISTIANSSAND 1.1.1872. Praktstempel. Dette var første dag for 3 sk porto.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Skilling våpen 1867
Lot 3846 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 3846 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

15a. 8 sk i klart trykk sentr. ned, omv. del av Bergen. Gammel, ukjent sign. bak. (3300)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Skilling våpen 1867
Lot 3841 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 3841 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

13a, 14, 15b. Flott, 15-skillings frankering på omslag fra Stavanger 12.8.1868, til Riga/Russland. Del av bakklaff mgl., men fortsatt med transittstpl. HMRFST E. HMBRG 14.8., Hamburg 16/7 og ank.stpl. Riga 7. apr. Også litt hengselmerker m.m. bak. (NKP 7000)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Skilling våpen 1867
Lot 3836 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 3836 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

13b. HØNEFOS 15.3.1872. Omvendt fullstempel på velsentrert merke. (SK 1000+)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Skilling våpen 1867
Lot 3831 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 3831 - Skilling våpen 1867 - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

13a. 1867 Våpen 3 sk. klart trykk. Lettstemplet (SK 1950).

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Skilling våpen 1867