Samlinger/lotter over 1000,- - Stamp Auctions

Lot 4828 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4828 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

1/15. 29 skillingsmerker i +/- normalkvalitet.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Samlinger/lotter over 1000,-
Lot 4791 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4791 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Parti mest enkeltmrk. 1940-90-tallet på store innst.kort. En del dublisering inntil 5-6 stk., noen i mindre antall. En del bedre Haakon-valører notert. (ca. 20000)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Samlinger/lotter over 1000,-
Lot 4807 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4807 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Banankasse med 4 samlinger Norge etter 1945, den ene meget fyldig både ** og stpl. til 1988, 1x håndbok samt en del del pent FINLAND på plansjer og litt ISLAND, ørlite DK/SV.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Samlinger/lotter over 1000,-
Lot 4823 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4823 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Innst.bok 1855-1982, noe duplisert. 30 skillinger og en del stolpeskrift, en del feilvare, noe OK innimellom. Videre mest 1 av hver opp til mellomgode.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Samlinger/lotter over 1000,-
Lot 4786 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4786 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

PAPIRTYPER. Hjemmelagd samling 1967/1995 i et LT-album. Meget godt besatt både stempl. og postfriskt i perioden. Godt ant. merker med pene stempler. Bl.a. 941 II postfrisk (SK 1250 for denne alene).

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Samlinger/lotter over 1000,-
Lot 4802 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4802 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Ca. 600 innstikkskort med julemerker og cinderella, men best er 34 innstikkskort med norsk bypost. Mange tusen merker totalt. Fin til utstykking.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Samlinger/lotter over 1000,-
Lot 4818 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4818 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Parti med en god del merker, mest eldre. Bl.a. NK 85-87 x7, en del stolpemerker (mest 10ø) og noen merker med pene stempler.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Samlinger/lotter over 1000,-
Lot 4765 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4765 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Samling 1937-2011 i 2 Leuchtturm klemlommealbum. 1945-1997 bortimot komplett, deretter velfylt, men noen hull, mye høyt pålydende. Samlingen inkl. miniark, hefte-4-blokker og komplette hefter. Oppg. "31500". men portoverdien 1975-2011 er betydelig.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Samlinger/lotter over 1000,-
Lot 4733 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4733 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Ett flott dublettparti 1855-1958 over 64 sider, jevnt over god kvalitet., inkl. 2x 272, den ene signert.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Samlinger/lotter over 1000,-
Lot 4749 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4749 - Samlinger/lotter over 1000,- - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Saml. 1855-1999 nesten kpl. utenom NK 94 & 272 i Leuchtturm klemlommealbum. Også tjeneste nesten kpl. og en del portomerker til 200ø. Kvaliteten i den klassiske delen svinger fra prima til "baksidefeil", ellers mest renslig rundstpl, med PRAKT-stpl. innimellom. Noen få miniark er **.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Samlinger/lotter over 1000,-