Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Stamp Auctions

Lot 2728 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2728 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

EUROPA/Verden. Kasse med 17 album - mange kun litt fylte - fra mange land. Mest Europa, ikke sett dyre merker. Delsamlinger og rotebøker. Flere komplette årganger fra bl.a. Vesttyskland.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Realisasjonslotter - Frimerker (Verden)
Lot 2734 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2734 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Flyttekasse med helt kaotisk innhold med løse merker, perg.poser, konv., plansjer, m.m. Kommer fra kjempediger bo, og er kun grovsortert. Fra dublettvare og fdc, til mer variert innhold.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Realisasjonslotter - Frimerker (Verden)
Lot 2729 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2729 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

NORDEN. Abo.parti mest Færøyene 1986-99 (Fdc og årssett ves. 1986-99, duplisert), noe Grønland 1987/2001 (mest FDC, noen få sett), og litt Danmark (ves. fdc 1996-2001). God kvalitet, oversiktlig/duplisert. GI BUD!

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Realisasjonslotter - Frimerker (Verden)
Lot 2735 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2735 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lite parti med en Norden-samling med glimt av halvbra merker, best Island og Norge, før 1950. Et par sider eldre Norge, prefrimbrev Trondheim 18.11.1853 til Frankrike!, og litt annet.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Realisasjonslotter - Frimerker (Verden)
Lot 2730 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2730 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

SOVJETUNIONEN. Stort dublettlager 1960-1991. Mange tusen merker og mange miniark kronologisk satt opp etter AFA-nummer. Gi bud!

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Realisasjonslotter - Frimerker (Verden)
Lot 2725 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2725 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

BERLIN. Postfrisk samling 1948-90 KOMPLETT i hovednumre. To fine Lindner Falzlos. Alle de gode utgaver inngår. Sort overtrykk (sign.), rødt overtrykk, valutablokken, UPU, bygningseriere og klokkene. Michel € over 7000,-! Uvanligt tilbud - for 1 Krone.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Realisasjonslotter - Frimerker (Verden)
Lot 2736 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2736 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Metallskrin med div. poser med Norge og andre land, inkl. en del nyere **, noen eldre, uoversiktlig. Skrinet kommer fra over 20 år gammelt dødsbo.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Realisasjonslotter - Frimerker (Verden)
Lot 2731 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2731 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

TYSKLAND/Europa. Kasse med ca. 16 album jevnt til delvis fylte. Mye materiale fra især Tyske Riket og diverse områder. Ikke sett dyre utgaver.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Realisasjonslotter - Frimerker (Verden)
Lot 2726 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2726 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

BUND, VEST-TYSKLAND. Komplett, stemplet samling 1949-1969. Med alle gode velgjørenhet, Maria-kirken etc. Også flott side med Heuss LUMOGEN og LIGGENDE vannmerke.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Realisasjonslotter - Frimerker (Verden)
Lot 2737 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2737 - Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Stappet perm med dels engrospreget vare, inkl. Argentina i arkdeler, Finland, Sveits, Sør-Korea miniark Yvert #36 i antall **, m.m. Mye er **.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Realisasjonslotter - Frimerker (Verden)