Rare stamps - Stamp Auctions

Lot 397 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Lot 397 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Large Envelope that was Sent to Nahariya with Its Slogan: "Doar Li'She'at Cherum" (Emergency Post)- Extremely Rare

מעטפה גדולה שנשלחה לנהריה עם הסלוגן של נהריה: "דואר לשעת חרום" - נדיר ביותר!

מעטפה גדולה שנשלחה מארצות הברית אל "אהרון גולדנברג נהריה ליד חיפה פלשתינה" [כך במקור באנגלית] ללא ביול ועם שתי חותמות של הגליל המערבי המנותק מיום 7 במאי 48.
ליד החותמות כיתוב באנגלית שלא התברר ענינו. לא נחקר דיו מה עניינה של המעטפה הזו. כדאי לראות מקרוב.

king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Rare stamps
Lot 386 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Lot 386 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Sheet of Postage Stamps of the Presidents of the State – Special, Numbered First Day Cover – Handwritten Hebrew and English Signature of the Illustrator Chaim Topol – Salach Shabati and Fiddler on the Roof
Sheet of "My Stamp" limited and numbered – special issuing marking the 65th anniversary of the State of Israel. The sheet bears illustrations by Chaim Topol of the Presidents of the State.
The numbers of sheets that were issued was 2999. Chaim Topol, the illustrator, hand-signed each sheet in Hebrew and English.
The sheets were sold at the Israel Stamp Exhibition 2013.
The sheet before us is number 2307/2999.
Due to the limited number of sheets that were issued, some collectors remained without one and their price increases.
Some of these sheets were glued on to a limited, numbered edition of first day cover, such as the sheet before us which is glued on to cover number 12/180.
Chaim Topol is an Israeli theatrical, film, and television actor, singer, comedian, voice artist, film producer, author, and illustrator. He is best known for his portrayal of Tevye, the dairyman in the musical Fiddler on the Roof on stage and screen, a role he performed more than 3,500 times in shows and revivals from the late 1960's through 2009.
גיליון בולי נשיאי המדינה - מעטפת יום ראשון מיוחדת וממוספרת - חתימת המאייר חיים טופול - סלאח שבתי וכנר על הגג - בכתב ידו בעברית ובאנגלית

גיליון "הבול שלי" מוגבל וממוספר - הנפקה מיוחדת לציון 65 שנה למדינה. הגיליון נושא איורים של חיים טופול של נשיאי המדינה.
מספר הגליונות שהונפקו 2999. חיים טופול, המאייר, חתם בכתב ידו בעברית ובאנגלית על כל גיליון.
הגיליונות נמכרו בתערוכת הבולים ישראל 2013.
הגליון שלפנינו מספרו: 2307/2999
בגלל המספר המצומצם חלק מהאספנים נשארו ללא גיליון. גם אצל הסוחרים לא נותרו הרבה עותקים שלו. ומחירו מאמיר.
חלק קטן מן הגיליונות הללו הודבק על מעטפת יום ראשון במהדורה מוגבלת וממוספרת.
הגליון שלפנינו על מעטפת יום ראשון. מספרה: 12/180.

חיים טופול חתן פרס ישראל לשנת תשע"ה (2015) על מפעל חיים - עבור תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.
נחשב לאחד מגדולי השחקנים. התפרסם ביותר בהיותו סלאח שבתי במערכון ובסרט של אפרים קישון על קשיי הקליטה בשנות המדינה הראשונות. הסרט זכה להצלחה כבירה בישראל ושווק גם בארצות הברית. בשנת 1965 זכה טופול בפרס גלובוס הזהב על משחקו בקטגוריית "תגלית השנה", והסרט עצמו זכה ב"גלובוס הזהב" בקטגוריית "הסרט הזר הטוב ביותר" והיה אף מועמד לפרס האוסקר בקטגוריית "הסרט הזר הטוב ביותר". השיר "משיח הזקן" שטופול שר בסרט היה להיט גדול בישראל.
פירסומו העצום המשיך בתפקיד טוביה החולב במחזמר כנר על הגג של שלום עליכם. שירי המחזמר מוכרים אף הם בביצועו ובמיוחד השיר "לו הייתי רוטשילד"

בשנת 2013 אייר גליון מיוחד של "הבול שלי" לרשות הדואר כאשר ההכנסות היו מיועדות לכפר נהר הירדן של ילדים פגועים שטופול עומד בראשותו.

king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Rare stamps
Lot 353 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Lot 353 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

The Austrian Post of Jerusalem – an Early Postcard, 1885 – Sent by the Rebbetzen Feige Kalischer, the Daughter-in-Law of Rabbi Zvi Kalischer , to the Baron Efrayim Rothschild, Stadtoldendorf, Germany
An important philately item!
A postcard with a fine, clear postmark of the Austrian post of Jerusalem – 4.2.1885. Sent to Efrayim Rothschild, Stadtoldendorf, Germany.

The content of the letter
The writer: the Rebbetzen Feige Kalischer, the daughter-in-law of Rabbi Zvi Hirsch Kalischer, appealing to the Baron Efrayim Rothschild.
The Rebbetzen introduces herself as Rabbi Zvi Hirsch Kalischer's daughter-in-law who has been living in the land of Israel for 18 years. Her husband, the Rabbi's son, had travelled to Europe for medical treatment. She remained at home with her little children, who have to study with the rabbi (the word "rabbi" is written in Hebrew). Her financial situation is difficult and she is appealing to the baron to send her money.
The postcard is written in German; yet it is obvious that her mother tongue is Yiddish since she uses Yiddish words and writes them in German.
The postcard indicates the great poverty of the Jews of the Land of Israel: even the grandsons of Rabbi Kalischer did not have money to be sent to a teacher to teach them Torah! Rabbi Kalischer's daughter-in-law herself lived in great poverty!
Condition: Very Good. Clear, readable script. Clear postmark. A few time stains.
הדואר האוסטרי בירושלים - גלויה מוקדמת, 1885 - כשלא היה כסף לשלם למלמד התינוקות של נכדי הרב קאלישר בארץ ישראל! - נשלחה על ידי הרבנית פיגא קאלישר, כלתו של מבשר הציונות הרב צבי קאלישר, לברון רוטשילד, שטאדטולדנדורף, גרמניה

פריט בולאי וארצישראלי חשוב!
גלויה עם חומת נקיה וברורה של הדואר האוסטרי בירושלים - 4.2.1885 נשלחה לstadtoldendarf גרמניה
אפרים רוטשילד, שטאדטולדנדורף
לראשונה מוזכרות משפחות יהודיות ב Stadtoldendorf ובסביבותיה, בסכסוניה התחתונה, בתחילת המאה ה -18. בתחילת המאה ה -19 הוקמה קהילה יהודית ב Stadtoldendorf. אחד ממייסדיה ומנהיגה מאוחר יותר היה אפרים רוטשילד, בן למשפחת הברונים הידועה. כאן, בעיר, הפעילו הרוטשילדים, בראשותו, חברת טקסטיל גדולה.
תוכן המכתב
הכותבת: הרבנית פיגי קאלישער כלתו של הרב צבי קאלישער. פניה לברון אפרים רוטשילד.

הרבנית מציגה את עצמה: כלתו של רבי הירש[צבי] קאלישער. היא גרה בארץ כבר 18 שנה. בעלה, בנו של הרב, חלה ונסע לשם טיפול רפואי באירופה. היא נשארה בארץ עם הילדים הקטנים שצריכים ללמוד אצל הרבי. המילה רבי כתובה בעברית. מצבה דחוק והיא מבקשת מהברון שירחם עליה וישלח אליה כסף או שיאסוף בשבילה. היא כתובת בגרמנית. רוטשילד גר בגרמניה.
ניכר ששפתה היא אידיש שכן היא משתמשת גם במילים שאינן בגרמנית אלא באידיש וכותבת אותן בגרמנית. כלומר שהיא חושבת ביידיש ומנסה להוריק את זה לשפה הגרמנית. ולכן גם כותבת כמה מילים בעברית.
היא כותבת בכבוד ומברכת אותו בברכה מציון.
כתובתה למשלוח הכסף: פיגי קאלישר ירושלים, פלשתינה. ללא שכונה או פרט אחר שיהפוך את הכתובת למדויקת יותר. שכן הישוב היהודי בירושלים דאז היה קטן והיא הייתה ידועה ולכן הדוור כבר ידע לאן להביא את זה...
מדהים לראות שוב את העוני הגדול שהיה אז מנת חלקו של הישוב הישן בירושלים וגם לנכדים של הרב קאלישר, שעמד בראש קרנות וחברות לישוב הארץ, ראש וראשון לחובבי ציון, לא היה כסף כדי שיוכלו ללמוד אצל מלמד תינוקות! כלתו של הרב, מבשר הציונות, חייה בעוני עצום! והיא הייתה צריכה לפנות לשם כך לנדיבי עם בחוצה לארץ!
אין בידינו את תשובת הברון. מסתבר שהברון נענה בחיוב שכן שמו של הרב קאלישר היה ידוע ונערץ. אולי בעתיד עוד תתגלה תשובתו...
מצב: טוב מאוד! כתב ברור וקריא! חותמת ברורה! קצת כתמי יושן.
פריט נהדר!

king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Rare stamps
Lot 376 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Lot 376 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Large Collection of Massad and Klussendorf Labels – Including Numbers of Various Post Offices and rare Items – 1989-2001
For example:
Pharma 1989
Klussendorf the running gazelle 1990
Klussendorf Christmas 1992, 1993, 1994, 1995
Klussendorf David's Citadel 1994
Klussendorf The Tomb 1994
Klussendorf Jaffa 1994
Klussendorf Beit Lechem 1994
Klussendorf Nazareth 1994
Klussendorf Acre 1994
Klussendorf Massada 1994
Klussendorf Tiberius 1994
Klussendorf Kefar Nachum 1994
Klussendorf Jerusalem 3000 1995
Klussendorf Haifa 1997


Massad Ha'Kirya Jerusalem 3.2.94
Massad Tel Aviv as above
Massad Tel Aviv, 22.10.96

The Knesset 1998 – two sets
Be'er Sheva 1998 – two sets

Source: The private collection of one of the leading collectors in Israel
אוסף גדול וחשוב של תויות מסד וקלוסנדרוף כולל מספרי בתי דואר שונים ופריטים נדירים, 1989 - 2001

פירוט הסטים
פארמה 1989
קלוסנדרוף הצבי הרץ 1990 - מספרי מכונות שונים: 011, 013, 032, 035, 045
קלוסנדורף חג המולד 1992 - ללא מספר מכונה - סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן
מסד ירושלים סדרה ראשונה - 1991 - סט 3 ערכים
קלוסנדורף חג המולד 1993 - סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן
קלוסנדורף חג המולד 1994 - סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן
קלוסנדורף מגדל דוד 1994 - סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן
קלוסנדורף הקבר 1994 - סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן
קלוסנדורף יפו 1994 - סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן
קלוסנדורף בית לחם 1994 - סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן
קלוסנדורף נצרת 1994 - סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן
קלוסנדורף עכו 1994 - סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן
קלוסנדורף מצדה 1994 - סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן
קלוסנדורף טבריה 1994 - סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן
קלוסנדורף כפר נחום 1994 - סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן
קלוסנדורף חג המולד 1995 - סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן
קלוסנדורף ירושלים 3000 1995 - סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן
מסד ירושלים 3000 1995 - סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן - כל הימים. בסך הכל 32 תויות!
מסד הקריה ירושלים 3.2.94 - סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן
מסד כנ"ל תל אביב - שתי תויות: רשום וE.M.S [58 ₪]
מסד תל אביב, שינוי צבע, יום ההופעה, 22.10.96, סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן + תוית גינארית!
שינוי ערכים דצמבר 1997
הצבי הרץ כל הערכים החדשים
תיירות כל המקומות הנ"ל, למעט הקבר - כל הערכים החדשים - 2 סטים מכל אחד
חג המולד 1997 כל הערכים של דצמבר 1997 [לפני שינוי הערכים]
חכ המולד 1997 כל הערכים החדשים -ינואר 1998
המשך רשימת הסטים
קלוסנדורף חיפה 1997 כל הערכים - 2 סטים
הכנסת 1998 כל הערכים - 2 סטים
באר שבע 1998 כל הערכים - 2 סטים
פארמה תערוכת בולים עולמית ישראל 98 - כל הערכים
קלוסנדורף תערוכת בולים עולמית ישראל 98 - כל הערכים
סטים במעטפות
תערוכת בולים ירושלים 2001 סט כל הערכים על מעטפות יום ראשון בכל יום. בסך הכל 7 סטים
תערוכת בולים ישראל 98 סט של מעטפות יום ראשון פארמה וקלוסנדורף, מכונות שונות: ללא מספר, 003, 005, 0014
מקור: אוסף פרטי של אחד מגדולי האספנים בארץ

king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Rare stamps
Lot 345 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Lot 345 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

The Turkish Post of Me'ah She'arim – Registered Mail with Postmarks of Me'ah She'arim and Three Turkish Postage Stamps: Delivery, War Tax and Registered Mail Fee – 1917 – Arrived at Its Destination in Switzerland two Years Later due to the War – British Stamp! – Rare – Interesting Content
A postcard that was sent from Me'ah She'arim of Jerusalem on 7.6.1917 with the postmark "Me'ah She'arim" in English and Turkish.
With three postage stamps: delivery, war tax (to cover the expenses of Turkey during World War I. This stamp is damaged) and registered mail fee. Box postmark of registered mail.
Arrival stamp in Bern, Switzerland, on 24.5.1919 – two years later!
British box stamp.
Special item!
הדואר התורכי במאה שערים - גלוית דואר רשום עם חותמת מאה שערים ושלושה בולים תורכיים: משלוח, דמי מלחמה, דמי דואר רשום - 1917 - הגיעה ליעדה בשוויץ אחרי שנתיים בשל המלחמה - חותמת בריטית! נדיר - תוכן מעניין

גלוית דואר שנשלחה מבית הדואר מאה שערים בירושלים ב-7.6.1917 עם החותמת "מאה שערים" באנגלית ובתורכית.
עם שלושה בולים בסך 1 פיאסטר ו-30 פארה: 20 פארה מחיר משלוח הגלויה + 10 פארה בול מס מלחמה (להוצאות תורכיה במלחמת העולם הראשונה שהייתה אז בעיצומה. בול זה פגום) + 1 פיאסטר למכתב רשום. חותמת ריבוע (box) של דואר רשום.
חותמת הגעה בברן, שוויצריה, ב-24.5.1919 - אחרי שנתיים!
הסיבה לעיכוב היא שהתורכים הפסידו במלחמה, הארץ נלקחה מהם, והדואר עבר לרשות המנהלה של הכובשים הבריטיים, ושם התגלגלה הגלויה עד שהגיעה ליעדה אחרי שנתיים!
חותמת ריבוע [box] בריטית.
כל החותמות מלפנים. התוכן המעניין מאחור.
פריט מיוחד!
כדאי לראות!

king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Rare stamps
Lot 369 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Lot 369 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Nine Postcards that were Sent by Mail to the Captives of Gush Etzion – Postmarks of Trans-Jordan, the Red Cross and the IDF – Extremely Rare
Nine letters (on postcards) that were sent to Shlomo Yudowitz (Yehudai), one of the first settlers of Kibbutz Ein Tzurim (Gush Eztion), and the prisoners-of-war captured by the Jordanian Legion. The letters are from August 1948 until November 1948.
Seven letters are in English and two in Hebrew, which were sent by his sister. In one of them she writes: "What, darling, is the meaning of the fact that I cannot find you in the pictures that have been sent by the Red Cross…". In the other, she writes: "We were delighted to receive your letters, especially when we received one in Hebrew from you … do not worry or despair, we will soon meet, be strong and of good courage".
The postcards are stamped with various stamps, some of them rare: the Red cross, AKA, and Arabic stamps.
Ein Tzurim was established on October 23 1946 in Gush Etzion. Its founders (Yudowitz among them) were members of Bnei Akiva. During the War of Independence, the Kibbutz was captured by the Jordanians and its men were taken captive by them.
Condition: Good. The script has slightly faded. In one of the postcards, the script has almost completely faded.
שמונה גליות שנשלחו בדואר לשבויי גוש עציון - חותמות עבר הירדן, חותמות הצלב האדום חותמות צה"ל אכ"א - נדיר ביותר!

אוסף מכתבים שנשלחו לאחד מהשבויים של גוש עציון (עין צורים) בשבי הליגיון הירדני - 1948 - תוכן מעניין - פריט היסטורי נדיר ביותר!
תשעה מכתבים (על גבי גלויות) שנשלחו אל שלמה יודוביץ (יהודאי), מראשוני המתיישבים בקיבוץ עין צורים (גוש עציון), ומהנופלים בשבי הליגיון הירדני בנפילת גוש עציון ערב קום המדינה (1948).

תחילת דרכו של 'עין צורים' הייתה ב-23 באוקטובר 1946, אז הוקם כנקודת היאחזות בגוש עציון. מקימיו (ובהם יודוביץ) היו חברי גרעין ה' של בני עקיבא ששהו קודם לכן בטירת צבי. במלחמת השחרור נפל הקיבוץ, כמו שאר יישובי הגוש, בידי הירדנים, והגברים ששהו בו נפלו בשבי ונלקחו למחנה השבויים במפרק עד תום המלחמה.

המכתבים מתאריכים אב תש"ח (אוגוסט 1948) ועד חשון תש"ט (נובמבר 1948).
שבעה מכתבים באנגלית, ושנים בעברית, ונשלחו מאת אחותו. באחד מהם נכתב:
"... מה פשר הדבר יקירי כי אותך אין אנכי מוצאת בתמונות שהגיעו לצלב האדום..".
ובמכתב השני נכתב:
"מאות שמחנו לקראת מכתביך, וביחוד לזה שקיבלנו מכתב כתוב בעברית ממך... ברצון יקירי הייתי שולחת לך את הספר... אם ירצו לקחת זאת בצלב האדום, חבילות שלחנו לכם בשבוע שעבר... אל דאגה ואל יאוש, נתראה עוד במהרה, חזקו ואמצו...".
על הגלויות חותמות שונות: אכ"א, הצלב האדום, וחותמות ערביות.
מצב טוב. דהיה קלה של הכתב. באחת הגלויות הכתב דהוי כמעט לחלוטין.

king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Rare stamps
Lot 364 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Lot 364 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Transition Period – Rishon Le'Zion – by Armored Vehicles - 5 interesting Envelopes
5 envelopes: 4 that were sent by mail and 1 philatelic.
An envelope that was sent from Rishon Le'Zion to Netanya. Extremely rare. With the postmark of the last day: May 6 1948 and an arrival stamp of Minhelet Ha'A'am Netanya. A postage stamp with an error: "Kishon" instead of "Rishon".
"Express" envelope that was sent from Rishon Le'Zion to Tel Aviv. With the postmark of the last day: May 6 1948, the postmark of Nachalat Yehuda and an arrival stamp of Tel Aviv. Rare. The left blank is much wider than what is usually documented.
An envelope that was sent from Rishon Le'Zion to Tel Aviv. With the postmark of the last day: May 6 1948 and the ruletted stamp. Rare. Only 2000 such stamps were issued. Arrival stamp of Tel Aviv.
An envelope that was sent from Rishon Le'Zion to Tel Aviv. With the postmark of the last day: May 6 1948, the postmark of Nachalat Yehuda and an arrival stamp of Tel Aviv.
Philatelic envelope that was sent from Rishon Le'Zion to Tel Aviv with the postmark of May 5 1948, the postmark of Nachalat Yehuda and an arrival stamp of Tel Aviv.
Background:
During March-April 48 of the War of Independence, the postal services of Rishon Le'Zion were disrupted. On April 5, the council of Rishon Le'Zion decided to operate its own express postal service to and from Tel Aviv by means of armored vehicles. To pay for the service, a special postage stamp was issued which was designed by Chava Samuel. On the stamp there was an illustration of an armored vehicle and its price was 40 Mil.
תקופת המעבר - ראשון לציון - במכונית משוריינת - 5 מעטפות מעניינות

5 מעטפות. 4 שעברו בדואר ואחת פילאטלית שלא עברה בדואר.
מעטפה שנשלחה מראשון לציון לנתניה. נדיר מאוד. עם חותמת היום האחרון: 6 may 1948 וחותמת הגעה של מנהלת העם בנתניה בצד השני של המעטפה. בול עם השגיאה "קישון" במקום "ראשון" באנגלית. [טעות הדפסה באות R ראה בל עמ' ]
מעטפה "אקספרס" שנשלחה מראשון לציון לתל אביב עם חותמת ראשון לציון היום האחרון: 6 may 1948, חותמת נחלת יהודה, וחותמת הגעה של תל אביב. נדיר. הבלנק השמאלי ["שובל לבן"] רחב בהרבה ממה שראינו שמתועד בבל ובקומות אחרים. יתכן שמדובר בדבר חריג. לא נחקר דיו.
מעטפה שנשלחה מראשון לציון לתל אביב עם חותמת ראשון לציון היום האחרון: 6 may 1948 עם הבול הדקור [ללא שיניים]. נדיר. הונפקו רק 2000 כאלה. חותמת הגעה של תל אביב
מעטפה שנשלחה מראשון לציון לתל אביב עם חותמת ראשון לציון היום האחרון: 6 may 1948, חותמת נחלת יהודה וחותמת הגעה של תל אביב.
מעטפה פילאטלית שנשלחה מראשון לציון לתל אביב עם חותמת ראשון לציון היום לפני האחרון: 5 may 1948, חותמת נחלת יהודה וחותמת הגעה של תל אביב.

רקע:
במרץ - אפריל 48, במלחמת השחרור, הדרכים לראשון לציון היו משובשות והתחבורה סבלה התנכלויות רבות, נפגע גם שירות הדואר. ב-5 באפריל 1948 התכנסה מועצת ראשון לציון והחליטה להנהיג שירות דואר דחוף משלה באמצעות מכוניות משוריינות, שיסעו מראשון לציון לתל אביב ובחזרה. לתשלום עבור שירות הדואר הוחלט להפיק בול דואר, שעוצב על ידי חווה סמואל. על הבול היה ציור של משוריין ומחיר הבול נקבע ל-40 מיל.
הבולים נמכרו במטבח הפועלים בראשון ובמשרדי חברת "פלס" בתל אביב.

king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Rare stamps
Lot 339 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Lot 339 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

The Turkish Post – an Illustrated Postcard, Nazareth – Clear, Clean Postmark, 1906 – Sent to Italy
Colorful postcard from Syria with a picture of the Great Mosque, sent from Nazareth on 2.10.1906 to Napoli, Italy.
Large, nice, clean postmark.
הדואר התורכי - גלויה מצוירת, נצרת - חותמת שלמה ונקייה, 1906, נשלחה לאיטליה

גלויה צבעונית מסוריה עם תמונת המסגד הגדול, נשלחה מנצרת ב-2.10.1906 לנאפולי באיטליה.
חותמת גדולה יפה ונקיה.

king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Rare stamps
Lot 363 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Lot 363 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Transition Period – Envelope of "Kevutzat Ha'Shelichim" (Group of Delivery People) of Haifa – Rare
During the chaos before the establishment of the State, March-May 1948, which is also known as the "Transition Period", there were disruption in the work of the post offices around the country and the postage stamps of the British mandate were stopped being used.
In Haifa, postal services were organized by a group of delivery people, Postage stamps and postmarks were issued.
The envelope before us was sent by this group. The envelope bears a postage stamp of 20 Mil. On the postage stamp, there is a Hebrew stamp: "Delivered Haifa 2303 Riga Coffee Shop"
תקופת המעבר - מעטפה של "קבוצת השליחים" בחיפה - נדיר

בתקופת התוהו ובוהו של ערב הקמת המדינה, מרץ - מאי 48, המכונה "תקופת המעבר", היו שיבושים בהפעלת בתי הדואר בארץ, והפסיק השימוש בבולי המנדט.
בחיפה התארגן שרות דואר של "קבוצת השליחים" שפעל בקפה ריגה. הונפקו בולים וחותמות.
המעטפה שלפנינו נשלחה על ידי קבוצת השליחים. המעטפה נושאת בול של 20 מיל. על הבול חותמת: "נמסר חיפה טל 2302 קפה ריגה"

king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Rare stamps
Lot 350 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Lot 350 - Rare stamps - king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Illustrated Postcard – October 1, 1898 – First Day Postmark of the German Post Office that Opened in Jaffa in Preparation for the Visit of the German Kaiser in the Land of Israel – Rare!
On the postcard, a German greeting: "Greetings from the Holy Land".
Condition: Very Good. The corners are slightly worn.
Enclosed is a certificate of Ya'akov Tzachor.
גלויה מצוירת, 1 באוקטובר 1898 - חותמת היום הראשון של פתיחת בית הדואר הגרמני ביפו לקראת ביקור הקיסר הגרמני בארץ! נדיר!

ביקור הקיסר הגרמני בארץ היה מאורע בלתי רגיל. כידוע גם הרצל בא אז לארץ כדי להיפגש איתו.
לכבוד ביקור הקיסר הוצאו גלויות מצוירות מיוחד. אחת מהן לפנינו, עם מוטיבים נוצריים של ארץ הקודש.
על הגלויה ברכה בגרמנית: "ברכות מארץ הקודש", וכן בכתב ידו של השולח: "מארץ הקודש".
לכבוד הביקור נפתח בית דואר גרמני ביפו. על הגלויה שלפנינו חותמת היום הראשון בית הדואר, מיום 1.10.1898.
מצב: טוב מאוד. הפינות מעט שחוקות.
מצורפת תעודה של יעקב צחור.

king David Auction Auction 4 Part 2 Numismatics and rare stamps

Rare stamps