Jernbane - Stamp Auctions

Lot 4460 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4460 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

CHRA-CHARLOTTENBERG B 25.7.1870 på brev frankert med NK 14. Bretter, men fint brev med tydelige stempelavtrykk.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Jernbane
Lot 4466 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4466 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

KONGSVINGERBANEN. Tidlig brev med "1/3" håndskrevet og transitt CHRISTIANIA 2.3.1865.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Jernbane
Lot 4461 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4461 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

DOVREBANEN N/G (stempel nr. 5I-"8"). Svært kort brukstid og uvanlig, spesielt med så fint og tydelig avtrykk.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Jernbane
Lot 4467 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4467 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

MERAKERBANEN B 7.VI.27 (stpl. nr. 3 III-"8"). Meget pene avtrykk. Bare noen måneders brukstid.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Jernbane
Lot 4462 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4462 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

GJØVIKBANEN A 23 I 45 (Tiemer & Aanensen Ea-4) på brev til SØRKJOSEN (NK 246). Stoppet i postgangen p.g.a manglende postforbindelse - linjestempel RETUR / Kan ikke sendes fram. Stemplet påsatt i Trondhjem før brevet ble returnert. Firmalogo.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Jernbane
Lot 4468 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4468 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

REINSVOLD-SKREIA. Bra SL 17.II.26 på brev med par NK 127, til USA. Grad 7.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Jernbane
Lot 4463 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4463 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

KONGSVINGERB.POSTEXP.C 26.VI.45 (Nr. 12 IV-"9"). Øvre venstre hjørnet på frimerket er skadet, men fint og uvanlig brev.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Jernbane
Lot 4469 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4469 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

VALDRESBANEN. Hjelpestpl. 7 7 45 på S/H-kort Askim, Torvet (Oppi 3135). To NK 246. Stempelet notert til 10 punkter hos Tiemer og Aanensen.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Jernbane
Lot 4464 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4464 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

KONGSVINGERB.POSTEXP.C 8.IX.43. Stpl. nr. 12 III brukt som reservestempel på Solørbanen. Uten punkter. Meget uvanlig objekt

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Jernbane
Lot 4459 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4459 - Jernbane - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

14. Blekkrysset merke på vakkert brev med håndskrevet Jernbanen 18/11 (1870)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Jernbane