Grønland Pakkeporto - Stamp Auctions

Lot 1981 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1981 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

11-12. 1 og 3 kr 1930, god kvalitet. (2450)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Grønland Pakkeporto
Lot 1976 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1976 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

6. 5 øre i meget god kvalitet. (3500)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Grønland Pakkeporto
Lot 1971 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1971 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

2. 5 øre 1905 Thiele, bra kvalitet, friskt lim med liten matt flekk, slik at vi vurderer merket som *. (5000)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Grønland Pakkeporto
Lot 1977 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1977 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

6. 5 øre i meget god og frisk kvalitet. (3500)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Grønland Pakkeporto
Lot 1972 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1972 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

2. 5 øre fra andre opplag 1910 utagget i h. side,. lett hengselspor (5000)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Grønland Pakkeporto
Lot 1978 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1978 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

6 I. 5 øre kartonpapir, meget velsentrert, god tagging, hengselspor. (4000)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Grønland Pakkeporto
Lot 1973 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1973 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

3. 10 øre 1905 Thiele, bra kvalitet, meget lett h.spor, svakt "pepperlim". (6000)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Grønland Pakkeporto
Lot 1979 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1979 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

6-9 I. Serie på kartongpapir (6900)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Grønland Pakkeporto
Lot 1974 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1974 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

5 (Facit 5 IB). 2 øre i frisk kvalitet med tre-sidig tagging. (2700)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Grønland Pakkeporto
Lot 1980 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1980 - Grønland Pakkeporto - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

8 I. 15 øre kartonpapir, friskt og "stivt" merke, lett skjevhet høyre. (7000)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Grønland Pakkeporto