Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Stamp Auctions

Lot 1958 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1958 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

LAGERPARTI. Eldre lagerbog i stort antal fra 1851 til 1930 inkludert BOB. Kvalitet variere meget, men stadig stor del brugbart materiale.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Danmark, samlinger og lotter (AFA)
Lot 1969 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1969 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Årsmapper 1969-81 + 84-85 i perm, noen x2 inkl. 1969-71. (Facit nær 4500)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Danmark, samlinger og lotter (AFA)
Lot 1964 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1964 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Posekartotek, stålstik. Større kartotek i 12 mindre røde esker. Tusindvis af merker - massevarer. Stempelmuligheder.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Danmark, samlinger og lotter (AFA)
Lot 1959 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1959 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Kilovare 1,350 kg med talonklip for pakker Danmark-Island 1945-1947. Nogen bærer præg af tidligere fugtpåvirkning.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Danmark, samlinger og lotter (AFA)
Lot 1965 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1965 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lagerbog Danmark med potsfriske 4-blokke pålydende knapt 400,- samt en del ubrugt og stemplet bogtryk. Også lidt DVI, Slesvig og Grønland.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Danmark, samlinger og lotter (AFA)
Lot 1960 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1960 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Dublettparti eldre til moderne, tett i 32-s. bok. Noen ok innslag inkl. to Luftpost II, tofarget, noen tidl. PF, m.m. Hele veien godt antall prakt/lux - fint parti.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Danmark, samlinger og lotter (AFA)
Lot 1966 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1966 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

PRESTIGEHEFTER, postfriske nr. PRH 1-11 komplet. Desuden miniarkhæfter MH1-9 komplet og et par foldere.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Danmark, samlinger og lotter (AFA)
Lot 1961 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1961 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Variert parti dubletter til ca. 2016 i to innstikkbøker, men rimelig usystematisk. Innslag av materiale før 1930, men det er kurant innhold av nyere jub.merker. Ser AFA 11-13 i ene boken, bok to mest nyere oppsatt etter år.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Danmark, samlinger og lotter (AFA)
Lot 1956 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1956 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Samling til 1999 i to bind LT SF, ene eldre arktyper. Noen skillinger, dels med feil, så ganske tynt videre gjennom boktrykksperioden, og så fyldig videre, en del riktig pene stempler i perioder. Medfølger arksett 2004-2015 for mest sammentrykk og lignende, i bind to.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Danmark, samlinger og lotter (AFA)
Lot 1967 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 1967 - Danmark, samlinger og lotter (AFA) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Rest rotekasse. Spændende eldre parti på små plancher og et par indstiksbøger. Tofarvede, Konger, Våbentype mm. Også lidt Skilling. Bemærk: det eldste og dyreste i mest dårlig kvalitet ! Indstiksbog med postfriske stålstiksmerker. Desuden 5 bind med FDC.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Danmark, samlinger og lotter (AFA)