Brevlotter - Stamp Auctions

Lot 4731 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4731 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Parti ca. 100 logo-/reklamekonvolutter ca. 1932/42 sendt fra storbyer til butikk på Nordmøre. Spesielt mye Trondhjem og Kristiansund, men også noe Oslo, Bergen, Molde, m.m. Mye pent, dog ves. maskinstpl. Et mye større parti fra samme kilde presenteres rett før dette obj.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Brevlotter
Lot 4711 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4711 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Bra parti med et par 100 mest eldre forsendelser, fokus 1900/40-tallet, dog noe tilbake til skillingsperioden. Mye til utlandet (ves. Tyskland), mye rek., en del reisende, sensur, tallrike konv. med firmalogoer og mye annet rart. Blandet kvalitet, så anbefaler et gjennomsyn, men vi viser uansett et hyggelig utvalg bilder.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Brevlotter
Lot 4727 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4727 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Familiekorr. til Trondheim med ca. 160 fors. fra mye Romsdalen, bl.a. flere Ormheim, Verma, Åndalsnes, Åndalsnesruten, m.m., men også litt annet inkl. flere fine brev med IIL BUØ (NT). Sitter i digert album. Medfølger også annet, samme type album, stort sett til samme fam., fra Canada, England og Sverige. Alt 1930-tallet og tidligere. Bl. kvalitet.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Brevlotter
Lot 4706 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4706 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Jordbærkasse stappet med brevparti ca. 1935/43 fra gammel butikk på Nordmøre, kun frankert med 20 øre løve II/III. Overveiende maskinstpl. fra storbyer, mest Trondhjem og Kristiansund, men størsteparten av materialet er med firmaadresser, logoer/reklame. Arkivet har ikke vært i handelen før og er på en måte genuint, men vi har tatt ut noen få logo-lotter, både til 211 og online, samt at en del mer materiale vil komme på seinere auksjoner. Rundt 2000 konv., overv. C6.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Brevlotter
Lot 4722 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4722 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Offentlig sak. 87 brev i VARIO-album m/kassett. Svært god kvalitet med lite dupliserte brev. Mange gode frankeringer og bra variasjon fra offentligsak-perioden. I tillegg nypris tilsvarende album m/27 Varioblad ca.600.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Brevlotter
Lot 4701 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4701 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Ca. 1150 brev/rek.brev/verdibrev/helsaker/FLG etc. fra ca. 1852/1970-tallet. Stempler fra mange ulike steder.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Brevlotter
Lot 4717 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4717 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Int. parti med brev/kort fra samler/dødsbo Sør-Helgeland, med egen avdeling eldre og halvgamle brev fra området + reisende. Også litt Trøndelag inkl. Drivstuen og Bratsberg i Strinden (disse gr. 7), og litt annet hele landet. Også noen postkort. Ok innslag hele veien, men en del av brevmateriale i meget bl. kvalitet. Over 200 enheter.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Brevlotter
Lot 4712 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4712 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Kurant parti med et par 100 forsendelser fra flere skillingsbrev til litt odde, moderne filateli. Mye kurant fra mellomperioden, noe til utlandet, ymse type forsendelser, var. frankering, stempler, m.m. Dog noe blandet kvalitet spes. i eldre del. Noe løse, noe i tre album, i det ene noen forsendelser fra franske kol. i Afrika (Senegal).

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Brevlotter
Lot 4728 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4728 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Parti skillingsbrev NK 4, 8, 14, 18, samt en mindre andre øremerker til Antikva. Ca. 50 enheter i meget var. kvalitet, fra bra til filler og dels merkelig ombrettet. Studielott, en del var. på poststeder.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Brevlotter
Lot 4707 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 4707 - Brevlotter - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Ca. 1000 norske brev/kort. Spennende lott med en del interessante brev, mest eldre.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Brevlotter