BRD (Michel) - Stamp Auctions

Lot 2468 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2468 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Samling 1949-58 på enkle ark med mange av de bedre utgavene, stort sett lettstpl. kval. (oppg. €1115)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

BRD (Michel)
Lot 2463 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2463 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

BUND og BERLIN. 2 tykke lagerbøker fylt med postfriske dubletter, stor variasjon.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

BRD (Michel)
Lot 2458 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2458 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

123-38. Posthornserien i stort sett bra kvalitet, 40 pf med hjørnetagganm. (€2200)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

BRD (Michel)
Lot 2469 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2469 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

A stock of booklets with face value DM 365 + various with face value € 175, appr 1982/2002.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

BRD (Michel)
Lot 2464 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2464 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Samlinger til 1990. Nær komplett BRD-samling i Leuchtturm-album med gode tidlige serier, samt innstikksbok med dubletter og DDR-samling i Stender-album med bedre utgaver, dog er Karl Marx-blokker med fettflekker.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

BRD (Michel)
Lot 2459 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2459 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

HEFTER. Uoffisielle, ca. 400 enheter i SAFE-perm med mange forskjellige. Høy katalogverdi.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

BRD (Michel)
Lot 2470 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2470 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Samling overv. ** bruksmerker til ca. 1980, i bra kvalitet. Ser et par * på posthorn, mens f.eks. 50 pf Heuss er **. (oppg. AFA 6626)

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

BRD (Michel)
Lot 2465 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2465 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Meget fyldig og dels utbygd samling egenmontert i klembind, til 1978. De fleste gode, tidligere utgaver er med stpl. En del ekstramateriale rundt bruksutgaver inkl. sammentrykk og enheter fra ark og hefter, dels både ** og *. Ellers mest noe blandet * og mest stpl.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

BRD (Michel)
Lot 2460 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2460 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

PRIVATHEFTER. Over 350 enheter i Lindner-perm fra 1980 til 1990-tallet, med forskjellige temaer. Høy katalogverdi.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

BRD (Michel)
Lot 2471 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Lot 2471 - BRD (Michel) - Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

Booklets, box with more than 300 cop., mostly DM but also some Euro.

Skanfil Auksjoner AS Public auction 211

BRD (Michel)