επαναστασισ 1922 ovpt. - Stamp Auctions

Lot 453 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

Lot 453 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

6 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" οn 1905 Cretan State issue, m. VF (Hellas 403/408)

Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Lot 459 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

Lot 459 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

2 values complete set "EΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922", (never issued) u/m. VF (Hellas 456/457)

Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Lot 454 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

Lot 454 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

10 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on stamps of the 1909/10 Cretan State issue, m. The 3 high values signed by Deilakis. VF (Hellas 412/421)

Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Lot 460 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

Lot 460 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

10lep./25lep. "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" never issued, m. VF (Hellas 458)

Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Lot 455 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

Lot 455 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

8 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" on postage due stamps of 1901, m. VF (Hellas 422/429)

Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Lot 461 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

Lot 461 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

10 Drs./10 Drs. "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on a stamp of the 1912 Campaign issue (never issued), m. VF (Hellas 460)

Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Lot 456 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

Lot 456 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

3 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" on postage due of 1908 Cretan State issue, u/m. VF (Hellas 430/432)

Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Lot 451 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

Lot 451 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

58 values complete collection of "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922", u/m. VF (Hellas 398/455)

Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Lot 462 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

Lot 462 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

Cover "ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ" franked with 3X10ep./10lep and 50lep./50lep. cancelled "ΣΠΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝ.23", arrival "ΤΗΛ.ΓΡ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΛ.23" (Hellas 414, 436)

Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Lot 457 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

Lot 457 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

10 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" on 1912 Campaign issue, m. VF (Hellas 439/448)

Athens Auctions Public Auction 119 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.