επαναστασισ 1922 ovpt. - Stamp Auctions

Lot 601 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 601 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

6 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on postage due stamps of the 1910 Cretan State issue, m. VF (Hellas 433/438)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 5.00
Lot 602 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 602 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

10 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on stamps of the 1912 Campaign issue, m. F-VF (Hellas 439/448)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 28.00
Lot 603 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 603 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

50 lep./ 50 lep. "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" inverted overprint on 1912 Campaign stamps in marginal B4, signed N. Atzaritis, only upper left stamp hinged. VF (Hellas 444a)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 370.00
Lot 604 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 604 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

2 Drs./2 Drs. in corner B4 "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on 1912 Campaign stamps, u/m. Light gum crease (Hellas 445 - cat. price 960E)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 300.00
Lot 605 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 605 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

8 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" oveprints on "Provisional Government" issue, m. VF (Hellas 449/455)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 12.00
Lot 600 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 600 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

3 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on postage due stamps of the 1908 Cretan State issue, m. VF (Hellas 430/432)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 15.00
Lot 595 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 595 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

10 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on 1909/1910 Cretan State issues, u/m. VF (Hellas 412/421)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 200.00
Lot 590 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 590 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

5 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on 1900/01 Cretan State issue in B4, u/m. VF (Hellas 398/402)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 37.00
Lot 596 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 596 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

10 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on stamps of the 1909/1910 Cretan State issue, m. VF (Hellas 412/421)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 90.00
Lot 591 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 591 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

6 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on 1905 Cretan State issue, u/m. VF (Hellas 403/408)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 120.00