επαναστασισ 1922 ovpt. - Stamp Auctions

Lot 452 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

Lot 452 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

6 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on 1905 Cretan State stamps, u/m. (almost all marginals) Superb (Hellas 403/408)

Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 115.00
Lot 468 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

Lot 468 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

5lep./10lep. with inverted overprint, u/m. VF (Hellas 449a)

Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 15.00
Lot 463 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

Lot 463 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

10 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" on Campaign stamps, u/m. VF (Hellas 439/448)

Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 60.00
Lot 458 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

Lot 458 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

5lep./1lep. with inverted overprint, u/m. VF (Hellas 412a)

Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 16.00
Lot 453 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

Lot 453 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

6 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on stamps of the 1905 Cretan State issue, m. VF (Hellas 403/408)

Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 50.00
Lot 469 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

Lot 469 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

5lep./1lep. and 50lep./5Drs "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on 1900 Cretan State stamps, (never issued) u/m. VF (Hellas 456/457)

Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 37.00
Lot 464 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

Lot 464 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

10 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on Campaign stamps, u. VF (Hellas 439/448)

Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 33.00
Lot 459 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

Lot 459 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

5 lep./5 lep. in marginal B4 "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" inverted overprint on 1909/10 Cretan State issue, u/m. VF (Hellas 413a)

Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 110.00
Lot 454 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

Lot 454 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

3 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on 1907 Cretan State stamps, u/m. VF (Hellas 409/411)

Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 4.00
Lot 470 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

Lot 470 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

10 lep./25 lep. "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on a stamp of the 1900 Cretan State "ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ" issue (never issued), u/m. VF (Hellas 458)

Athens Auctions Public Auction 112 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 90.00