επαναστασισ 1922 ovpt. - Stamp Auctions

Lot 453 - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 680 General Philatelic Auction

Lot 453 - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 680 General Philatelic Auction

10dr/10dr 1923 "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" ovpt on 1913 Campaign stamp (never issued), mint. (Hellas 460).

A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 680 General Philatelic Auction

1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 350.00
Lot 454 - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 680 General Philatelic Auction

Lot 454 - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 680 General Philatelic Auction

Cover fr. with 10l/20l+10l/25l+10l/25l+10/25l 1923 "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" ovpt canc. "ΚΕΚΡΥΡΑ*16.ΙΟΥΝ.23" addressed to Paris. (Hellas 399+410+415+416).

A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 680 General Philatelic Auction

1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 20.00
Lot 451 - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 680 General Philatelic Auction

Lot 451 - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 680 General Philatelic Auction

1923 "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" ovpt, 3dr. Campaign in imperforated block of 4, bottom pair u/m. Signed by AA. (Hellas 446a).

A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 680 General Philatelic Auction

1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 500.00
Lot 452 - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 680 General Philatelic Auction

Lot 452 - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 680 General Philatelic Auction

10l/25l 1923 "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" ovpt on 1900 Cretan state "ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ", never issued stamp, m. (Hellas 458).

A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 680 General Philatelic Auction

1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 50.00
Lot 449 - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 680 General Philatelic Auction

Lot 449 - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 680 General Philatelic Auction

1923 "EΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" ovpt, complete set of 58 values, m. (Hellas 398/455).

A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 680 General Philatelic Auction

1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 250.00
Lot 450 - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 680 General Philatelic Auction

Lot 450 - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 680 General Philatelic Auction

1923 "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" ovpt on 1901 Cretan State postage dues, complete set of 8 values in u/m bl.4. Superb. (Hellas 422/429).

A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 680 General Philatelic Auction

1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 70.00
Lot 619 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 90 General Stamp Sale

Lot 619 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 90 General Stamp Sale

10 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on stamps of the 1909/1910 Cretan State issue, m. VF (Hellas 412/421)

Athens Auctions Public Auction 90 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Lot 635 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 90 General Stamp Sale

Lot 635 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 90 General Stamp Sale

10 Drs./10 Drs. "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on a stamp of the 1912 Campaign issue (never issued), m. VF (Hellas 460)

Athens Auctions Public Auction 90 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Lot 614 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 90 General Stamp Sale

Lot 614 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 90 General Stamp Sale

5 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on stamps of the 1900/01 Cretan State issue with "SPECIMEN", m. VF (Hellas 398/402)

Athens Auctions Public Auction 90 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Lot 630 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 90 General Stamp Sale

Lot 630 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 90 General Stamp Sale

3 Drs./3 Drs. "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on 1913 Campaign on paper "B", u/m. VF and RRR (Hellas 446b - cat.price 795E)

Athens Auctions Public Auction 90 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.