επαναστασισ 1922 ovpt. - Stamp Auctions

Lot 415 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Public Auction 645 General Stamp Sale

Lot 415 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Public Auction 645 General Stamp Sale

1923 "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint, complete set of 58 values, used. (Hellas 398/455 - 1000 euro).

A. Karamitsos Public Auction 645 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 280.00
Lot 416 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Public Auction 645 General Stamp Sale

Lot 416 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Public Auction 645 General Stamp Sale

3dr./3dr. 1923 "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on Campaign stamp in mint lower marginal imperforate bl.4. Two stamps never hinged. Signed Orestis Vlastos. Rare. (Hellas 446a).

A. Karamitsos Public Auction 645 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 500.00
Lot 417 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Public Auction 645 General Stamp Sale

Lot 417 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Public Auction 645 General Stamp Sale

5l./1l. 1923 "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" ovpt, never issued stamp, u/m. VF. (Hellas 456).

A. Karamitsos Public Auction 645 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 20.00
Lot 418 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Public Auction 645 General Stamp Sale

Lot 418 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Public Auction 645 General Stamp Sale

10l./25l. 1923 "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on 1900 Cretan stamp ovpt "ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ" (never issued), u/m. (Hellas 458-320euro).

A. Karamitsos Public Auction 645 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 75.00
Lot 419 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Public Auction 645 General Stamp Sale

Lot 419 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Public Auction 645 General Stamp Sale

10dr./10dr. 1923 "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" ovpt on 1913 Campaign stamp (never issued), m. Scarce. (Hellas 460).

A. Karamitsos Public Auction 645 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 400.00
Lot 414 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Public Auction 645 General Stamp Sale

Lot 414 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - A. Karamitsos Public Auction 645 General Stamp Sale

1923 "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" ovpt, complete set of 58 values, u/m. VF. (Hellas 398/455).

A. Karamitsos Public Auction 645 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Price: € 650.00
Lot 651 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

Lot 651 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

3 Drs./3 Drs. in B4 on paper B, u/m. Superb and RRR (Hellas 446b)

Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Lot 652 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

Lot 652 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

7 values complete set (Hel. 451A not including), m. VF (Hellas 449/455)

Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Lot 653 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

Lot 653 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

5 lep./1 lep. "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on "1900 Cretan State" stamps, never issued. VF (Hellas 456)

Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.
Lot 644 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

Lot 644 - - 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt. - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

6 values complete set "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" overprint on stamps of the 1905 Cretan State issue, m. The 10 lep./20 lep. signed by Zeis. VF (Hellas 403/408)

Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 επαναστασισ 1922 ovpt.