ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Stamp Auctions

Lot 619 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 619 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

1 Dr., 2 Drs., 3 Drs. and 5 Drs. with "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading up), u. (Hellas 245, 246, 247Σ15, 248)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 627 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 627 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

2 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), u. VF (Hellas 279)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 614 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 614 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

3 lep. x2 pairs with black overprint (reading up), m. One "ΕΛΛΗΝ_ΚΗ" and one with ΛΙΟΙΚΗΣΙΣ". VF (Hellas 233+233A, 233+233C)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 633 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 633 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

3 lep. in marginal B6 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" carmine overprint (reading up), u/m. VF (Hellas 292)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 625 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 625 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

5 lep. in marginal B12 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), u/m. VF (Hellas 272)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 620 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 620 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

2 Drs. with double black "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" overprint (reading up), m. VF and R (Hellas 246a - cat. price 200E)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 628 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 628 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

3 Drs. in marginal copy "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ", u/m. Variety: displaced perforation. VF (Hellas 280var)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 615 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 615 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

10 lep. 20 lep. and 30 lep. in B4 black overprint reading-up. Only one stamp hinged (Hellas 236, 238, 242)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 634 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 634 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

25 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" carmine overprint (reading up), m. F-VF (Hellas 295)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 626 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 626 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

3 values "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΗΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), m. VF (Hellas 278/280)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ