ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Stamp Auctions

Lot 704 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

Lot 704 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

1 lep. in B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), u/m. Variation: Large "I" on "ΕΛΛΗΝΙΚΗ" on one stamp and "ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" on another stamp. VF (Hellas 271+271Σ14+271Σ59)

Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 703 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

Lot 703 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

20 lep. in B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading down), m. VF (Hellas 260)

Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 698 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

Lot 698 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

3 lep. in marginal B10 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with black overprint (reading down), u/m. VF (Hellas 254)

Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 692 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

Lot 692 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

1 Dr. in corner B4 (pos. 89/90-99/100) "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading up), mng. Variation: Large "I" on "ΕΛΛΗΝΙΚΗ" (pos. 100) and natural paper folding. VF (Hellas 245+245Σ14)

Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 693 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

Lot 693 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

2 Drs. and 5 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading up), u. VF (Hellas 246, 248)

Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 686 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

Lot 686 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

Cover franked with 2 lep. in strip of 5 (reading-up) and cancelled with "ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ (ΑΠΟΣΤΟΛΗ) 18 ΣΕΠ.13". Arrival "ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 19 ΣΕΠ. 13" (Ηellas 232)

Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 700 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

Lot 700 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

5 lep. in B10 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading down), u/m. VF (Hellas 256)

Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 699 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

Lot 699 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

5 lep. in strip of 3 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading down) (pos.64/66), m. Variation: "_ΛΛΗΝΙΚΗ" instead of "ΕΛΛΗΝΙΚΗ" (pos 64) and "_ΙΟΙΚΗΣΙΣ" instead of "ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" (pos 66). VF (Hellas 255+255D+255E)

Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 694 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

Lot 694 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

5 Drs. in B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading up), m. VF (Hellas 248)

Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 687 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

Lot 687 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

22 values complete set "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" (reading up). The 10 Drs. signed by M. Tsipidis. F-VF (Hellas 229/250)

Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ