ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Stamp Auctions

Lot 619 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 619 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

25 lep. litho in corner B6 with double "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" overprint, u/m. VF (Hellas 241da)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 615 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 615 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

21 values "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with black overprint (reading up), m. The 1 lep. "ΛΗΜΝΟΣ" ovpt. missing. VF (Hellas 229, 230, 232/250 - cat. price 805E)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 620 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 620 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

1 Dr. in pair with "ΛΙΟΙΚΗΣΙΣ" instead of "ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" on one. VF (Hellas 245+245C)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 703 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

Lot 703 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

20 lep. in B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading down), m. VF (Hellas 260)

Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 705 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

Lot 705 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

5 values "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), m. VF (Hellas 272/274, 276/278)

Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 706 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

Lot 706 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

3 Drs. in corner B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), u/m. Variation: light natural paper folding. VF (Hellas 280)

Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 707 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

Lot 707 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

10 Drs. in marginal B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), m. Variation: large "I" on "ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" on upper left stamp. F-VF (Hellas 282+282Σ15)

Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 701 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

Lot 701 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

5 lep. in corner B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading down), m. Variation: large "E" on "ΕΛΛΗΝΙΚΗ" on one stamp (pos. 10). VF (Hellas 256+256K)

Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 708 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

Lot 708 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

3 lep. in B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" carmine overprint (reading up), u/m. VF (Hellas 292)

Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 702 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

Lot 702 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

10 lep. in marginal strip of 3 (pos. 61/63) "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading down), u/m. Variation: "_ΛΛΗΝΙΚΗ _ΙΟΙΚΗΣΙΣ" instead of "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" on one stamp (pos.62) (Hellas 258+258F)

Athens Auctions Public Auction 87 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ