ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Stamp Auctions

Lot 672 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

Lot 672 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

4x30l. engraved ovpt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔIΟIΚΗΣΙΣ" in black (read. up), one with incomplete ovpt , one with large "E", while the others with Σ15 and Σ32 add. ovpt errors, u. (Hellas 242, 242K, 242Σ15, 242Σ32)

Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 692 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

Lot 692 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

25 lep. marginal with double black ovpt. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" (reading down). VF (Hellas 262a)

Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 665 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

Lot 665 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

25 lep. engraved black ovpt reading-up in strip of 5, one with "ΕΛΛΗΝ ΚΗ", m. VF (Hellas 240, 240A)

Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 683 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

Lot 683 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

3 drs with black overprint ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ reading up. Marginal F (Hellas 247)

Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 659 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

Lot 659 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

10 lep. engraved black ovpt (reading-up) in strip of 3 (pos. 8-10), one with "ΕΛΛΗΝ ΚΗ", u. VF (Hellas 236+236A)

Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 656 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

Lot 656 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

5 lep. pair with black ovpt. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ (reading down). Error: "Δ_ΟΙΚΗΣΙΣ" without the long letter "I" at "ΕΛΛΗΝΙΚΗ". VF and R (Hellas 234B)

Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 678 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

Lot 678 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

2 Drs. with black overprint (reading up), u. VF (Hellas 246)

Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 698 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

Lot 698 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

2dr ovpt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" in black (reading down), u/m. VF. (Hellas 268-450E).

Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 686 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

Lot 686 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

2 lep. pair with black overprint reading down. One with "_ΙΟΙΚΗΣΙΣ", u/m. VF (Hellas 253+253D)

Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 673 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

Lot 673 - GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

40l. engraved ovpt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" in black (read. up), var "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΙΚΗΣΙΣ" with large letter "I", u. (Hellas 243B-22E).

Athens Auctions Mail Auction #40 General Stamp Sale

GREECE- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ