ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Stamp Auctions

Lot 619 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 619 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

25 lep. litho in corner B6 with double "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" overprint, u/m. VF (Hellas 241da)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 615 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 615 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

21 values "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with black overprint (reading up), m. The 1 lep. "ΛΗΜΝΟΣ" ovpt. missing. VF (Hellas 229, 230, 232/250 - cat. price 805E)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 620 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 620 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

1 Dr. in pair with "ΛΙΟΙΚΗΣΙΣ" instead of "ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" on one. VF (Hellas 245+245C)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 623 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 623 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading down) in complete set without 5 Drs. The 25 lep. with double overprint, u/m. Superb (Hellas 251/261, 262a, 263/268 - cat.price 6.770E)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 621 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 621 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

2 Drs., 3 Drs. and 5 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading up), u. The 3 Drs. and 5 Drs. signed. VF (Hellas 246, 247, 248)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 616 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 616 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

2 lep. in corner B4 with "ΛΙΟΙΚΗΣΙΣ" instead of "ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" on one. VF (Hellas 232+232C)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 626 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 626 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

25 lep. litho "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with displaced red overprint (reading down). m. F-VF (Hellas 287)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 622 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 622 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

25 Drs. with black horizontal "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" overprint, u/m. VF (Hellas 250 - cat.price 1020E)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 617 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 617 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

3 lep. in marginal B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with double overprint (reading up), u/m. One with "a cheval". Superb (Hellas 233a)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 627 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 627 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

2 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" carmine overprint (reading up), u. VF (Hellas 297)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ