ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Stamp Auctions

Lot 477 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

Lot 477 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

2 Drs. engraved with ovpt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" (printing IX) in black (reading up), u. Variety "ΕΛΛΗΝ_ΚΗ" (pos.93). RRR (Hellas 246A - cat.price 570E)

Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 170.00
Lot 488 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

Lot 488 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

25 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with carmine-red overprint (reading down), m. VF (Hellas 289)

Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 280.00
Lot 472 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

Lot 472 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

1 lep. in B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint, u/m. Variation: double "ΛΗΜΝΟΣ" overprint. Two stamps with light yellow spots. R! (Hellas 231e)

Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 200.00
Lot 483 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

Lot 483 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

20 lep. corner pair "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" (printing I) with black overprint (reading down). One with "ΕΛΛΗΝ_ΚΗ". RR (Hellas 260+260A)

Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 100.00
Lot 478 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

Lot 478 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

2 Drs. orange "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" (printing VIII) with large "E" on pos. 67. Some yellow spots but RRR! (Hellas 246K - cat.price 720E)

Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 200.00
Lot 489 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

Lot 489 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

3 lep. in B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" carmine overprint (reading up), u/m. VF (Hellas 292)

Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 25.00
Lot 473 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

Lot 473 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

5 lep. in B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with black overprint (reading up). One with error large "E" on "ΕΛΛΗΝΙΚΗ" (Hellas 235+235K)

Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 1.00
Lot 484 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

Lot 484 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

13 values complete set "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), u. The No. 281 (5 Drs.) signed. VF (Hellas 271/284)

Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 280.00
Lot 479 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

Lot 479 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

3 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with black overprint (reading up). Error: large "E" at "ΕΛΛΗΝΙΚΗ" (pos. 21). VF (Hellas 247K)

Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 170.00
Lot 474 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

Lot 474 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

5 lep. in corner B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ", u/m. Double black overprint (reading up) on the two right vertical stamps. Superb and extremely rare (Hellas 235f)

Athens Auctions Public Auction 89 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 250.00