ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - Stamp Auctions

Lot 417 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

Lot 417 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

10l. Litho in block of 4 (pos.6-7/16-17), u. Var. "double overprint" and additional error Σ61 (pos.17). VF. R. (Hellas 237a+237aΣ61).

A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP
Price: € 25.00
Lot 412 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

Lot 412 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

2l engraved ovpt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" in black (read. up) in bl.4 (pos.11-12/21-22). "ΛΙΟΙΚΗΣΙΣ" (pos.12) and large "E" (pos.21). Pos.11 stamp hinged (trace), the rest u/m. Margin thinned, not affecting stamps. Very fine. (Hellas 232+232C+232K).

A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP
Price: € 13.00
Lot 428 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

Lot 428 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

5dr engraved ovpt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" in black (read. up) in u/m bl.16 (pos.5-8/35-38), ovpt "ΕΛΗΛΝΙΚΗ" (pos.7). Superb and very rare. (Hellas 248+248G).

A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP
Price: € 1,000.00
Lot 423 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

Lot 423 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

40l engraved ovpt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" in black (read. up) in u/m bl.4 (pos.9-10/19-20), ovpt "ΕΛΛΗΝ_ΚΗ" (pos.9). Superb. (Hellas 243A+243).

A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP
Price: € 18.00
Lot 418 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

Lot 418 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

20l engraved ovpt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" in black (read. up) with double ovpt, one inverted in u/m bl.4. Superb and scarce. (Hellas 239b).

A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP
Price: € 280.00
Lot 413 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

Lot 413 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

3l engraved ovpt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" in black (read. up) in used pair, ovpt "ΔΙΟΙΚΗΣΙ" on right stamp. Vertical perforation displaced. Scarce. (Hellas 233+233P).

A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP
Price: € 100.00
Lot 429 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

Lot 429 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

5dr Engraved ovpt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" in black (read. up), ovpt error "ΕΛΗΛΝΙΚΗ", mint (just trace of hinge). Very fine. (Hellas 248G).

A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP
Price: € 400.00
Lot 408 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

Lot 408 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

1912-13 Ovpt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" in black (read. up), complete set of 22 values, mint. Very fine. (Hellas 229/250).

A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP
Price: € 240.00
Lot 424 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

Lot 424 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

50l engraved ovpt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" in black (read. up) in u/m bl.4 (pos.9-10/19-20), ovpt "ΕΛΛΗΝ_ΚΗ" (pos.9). Superb. (Hellas 244A+244).

A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP
Price: € 18.00
Lot 419 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

Lot 419 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP - A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

20l+25l engraved ovpt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" in black (read. up), both ovpt "ΔΟΙΚΗΣΙΣ", u/m. Superb. (Hellas 239B+240B).

A. Karamitsos Postal & Live Internet Auction 712 General Philatelic Auction

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP
Price: € 20.00