ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Stamp Auctions

Lot 562 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 562 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

25 lep. with carmine overprint (reading up), u/m. VF (Hellas 295)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 100.00
Lot 557 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 557 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

3 Drs. with red overprint "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" (reading up). Larger "I" at "ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ". VF (Hellas 280Σ16)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 30.00
Lot 552 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 552 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

12 values non complete set (No. 281 and 283 missing) "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), m. VF (Hellas 271/284 - cat. price 330E)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 85.00
Lot 563 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 563 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

30 lep. with carmine overprint "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" reading up. VF (Hellas 296)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 30.00
Lot 558 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 558 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

3 Drs. with red overprint and large "I" on "ΣΙΣ", m. (Hellas 280Σ17)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 30.00
Lot 553 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 553 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

40 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up) with error, u. VF (Hellas 276A)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 5.00
Lot 559 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 559 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

25 lep. in marginal B4 with red overprint (reading down), u/m. Superb (Hellas 287)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 675.00
Lot 554 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 554 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

20 lep. red overprint (reading up) with part of double overprint on "ΕΛ" and "Δ", m. Signed by ZEIS. VF and R (Hellas 274a var)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 150.00
Lot 560 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 560 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

3 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" carmine overprint (reading up) in B4, u/m. VF (Hellas 292)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 25.00
Lot 555 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

Lot 555 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

3 values "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΗΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), m. VF (Hellas 278/280)

Athens Auctions Public Auction 74 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 50.00