ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Stamp Auctions

Lot 603 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

Lot 603 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

1 Dr. in B4 with black "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" overprint (reading up), u/m. VF (Hellas 245)

Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 25.00
Lot 609 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

Lot 609 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

1 Dr. x2 engraved "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΚΗΣΙΣ" overprint in red (reading up) with additional ovpt errors Σ14 and Σ59 (Hellas 278Σ14, 278Σ59)

Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 10.00
Lot 604 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

Lot 604 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

3 Drs., 5 Drs., 10 Drs. and 25 Drs. with black "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" overprint (reading up), m. VF (Hellas 247, 248, 249, 250 - cat.price 705E)

Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 180.00
Lot 610 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

Lot 610 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

3 Drs. with red overprint (reading up), m. VF (Hellas 280)

Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 10.00
Lot 605 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

Lot 605 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

5 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with black overprint (reading up), m. (Hellas 248d)

Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 18.00
Lot 611 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

Lot 611 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

30 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with carmine overprint (reading up), m. VF (Hellas 296)

Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 27.00
Lot 606 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

Lot 606 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

25 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" horizontal oveprint with trace of hinge. VF (Hellas 250)

Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 80.00
Lot 601 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

Lot 601 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

30 lep. with large "E". VF (Hellas 242K)

Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 7.00
Lot 612 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

Lot 612 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

30 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" engraved with double carmine overprint, u/m. VF (Hellas 296a)

Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 280.00
Lot 607 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

Lot 607 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

25 lep. marginal with double black overprint "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" (reading down), u/m. VF (Hellas 262a)

Athens Auctions Public Auction 77 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 50.00