ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Stamp Auctions

Lot 678 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

Lot 678 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

30 lep. in corner pair with black "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" overprint (reading up), m. One with large "E". VF (Hellas 242+242K)

Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 6.00
Lot 694 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

Lot 694 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

25 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red horizontal overprint, u/m. VF (Hellas 284)

Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 60.00
Lot 673 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

Lot 673 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

3 lep. in strip of 3 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading up) with one error and one additional. VF (Hellas 233+233BN+233Σ15)

Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 5.00
Lot 689 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

Lot 689 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

40 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up) with error, u. VF (Hellas 276A)

Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 5.00
Lot 684 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

Lot 684 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

1 lep. engraved ovpt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" in black (reading down) in u/m vertical pair. Superb and R (Hellas 251 - cat.price 200E)

Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 60.00
Lot 679 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

Lot 679 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

30 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with double overprint (reading up), u. VF (Hellas 242a)

Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 10.00
Lot 695 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

Lot 695 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

25 lep. litho "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with displaced red overprint (reading down). m. F-VF (Hellas 287)

Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 80.00
Lot 674 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

Lot 674 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

3 lep. in marginal B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with double overprint (reading up), u/m. One with "a cheval". Superb (Hellas 233a)

Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 15.00
Lot 690 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

Lot 690 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

50 lep. (pos. 7) with red overprint "ΕΛΛΗΝ_ΚΗ", m. (Hellas 277A)

Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 15.00
Lot 669 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

Lot 669 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

22 values complete set "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading up), m. VF (Hellas 229/250)

Athens Auctions Public Auction 84 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 250.00