ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Stamp Auctions

Lot 623 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 623 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading down) in complete set without 5 Drs. The 25 lep. with double overprint, u/m. Superb (Hellas 251/261, 262a, 263/268 - cat.price 6.770E)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 1,600.00
Lot 618 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 618 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

10 lep. in B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with double overprint (reading up), m. VF (Hellas 237a)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 10.00
Lot 624 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 624 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

12 values NOT complete set with "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), m. The 10 Drs. and 25 Drs. u/m. (Hellas 271/280, 282, 284)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 100.00
Lot 619 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 619 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

25 lep. litho in corner B6 with double "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" overprint, u/m. VF (Hellas 241da)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 50.00
Lot 625 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 625 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

20 lep. red overprint (reading up) with part of double overprint on "ΕΛ" and "Δ", m. Signed by ZEIS. VF and R (Hellas 274a var)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 150.00
Lot 620 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 620 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

1 Dr. in pair with "ΛΙΟΙΚΗΣΙΣ" instead of "ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" on one. VF (Hellas 245+245C)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 18.00
Lot 615 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 615 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

21 values "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with black overprint (reading up), m. The 1 lep. "ΛΗΜΝΟΣ" ovpt. missing. VF (Hellas 229, 230, 232/250 - cat. price 805E)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 200.00
Lot 626 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 626 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

25 lep. litho "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with displaced red overprint (reading down). m. F-VF (Hellas 287)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 80.00
Lot 621 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 621 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

2 Drs., 3 Drs. and 5 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading up), u. The 3 Drs. and 5 Drs. signed. VF (Hellas 246, 247, 248)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 18.00
Lot 616 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

Lot 616 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

2 lep. in corner B4 with "ΛΙΟΙΚΗΣΙΣ" instead of "ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" on one. VF (Hellas 232+232C)

Athens Auctions Public Auction 88 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 6.00