ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Stamp Auctions

Lot 601 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

Lot 601 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

1 lep. engraved in B6 (pos. 6-8/16-18) with ovpt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" in red (read. up), u/m. Variety "ΕΛΛΗΝ_ΚΗ" (pos.7) (Hellas 271+271A)

Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 10.00
Lot 612 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

Lot 612 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

2 lep. and 3 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with carmine overprint (reading up), m. VF (Hellas 291/292)

Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 8.00
Lot 607 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

Lot 607 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

3 Drs. with red overprint (reading up), u. F (Hellas 280)

Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 15.00
Lot 602 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

Lot 602 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

1 Dr. with red overprint reading-up and additional error, u. VF (Hellas 278Σ17)

Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 8.00
Lot 613 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

Lot 613 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

10 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" carmine overprint (reading up), m. VF (Hellas 293)

Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 30.00
Lot 608 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

Lot 608 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

10 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), u/m. VF (Hellas 282)

Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 30.00
Lot 603 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

Lot 603 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

2 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), m. VF (Hellas 279)

Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 30.00
Lot 614 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

Lot 614 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

25 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" carmine overprint (reading up), m. VF (Hellas 295)

Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 32.00
Lot 609 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

Lot 609 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

25 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red horizontal overprint, u/m. VF (Hellas 284)

Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 60.00
Lot 604 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

Lot 604 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

3 Drs. with red ovpt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" (reading up), u/m. VF (Hellas 280)

Athens Auctions Public Auction 71 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 25.00