ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Stamp Auctions

Lot 609 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

Lot 609 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

1 lep., 5 lep. and 10 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading up), m. Variation: double overprint. VF (Hellas 230a, 235a, 237a)

Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 5.00
Lot 629 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

Lot 629 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

12 values NOT complete set with "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), m. The 10 Drs. and 25 Drs. u/m. (Hellas 271/280, 282, 284)

Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 100.00
Lot 632 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

Lot 632 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

2 Drs. and 3 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), m. VF (Hellas 279/280)

Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 30.00
Lot 622 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

Lot 622 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

2 lep. in corner pair (pos. 9-10) "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading down), m. Variation: large "E" (pos. 10). VF (Hellas 253+253K)

Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 7.00
Lot 611 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

Lot 611 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

5 lep. pair, 20 lep. single and 30 lep. pair "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading up), m. Variation: "ΔΟΙΚΗΣΙΣ" instead of "ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ". VF (Hellas 234+234Β, 239Β, 242+242Β)

Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 16.00
Lot 616 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

Lot 616 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

30 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with double black overprint (reading up), m. VF (Hellas 242a)

Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 10.00
Lot 637 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

Lot 637 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

25 lep. in marginal B4 with red overprint (reading down), u/m. Superb (Hellas 287)

Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 675.00
Lot 610 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

Lot 610 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

2 lep., 3 lep. and 5 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading up), m. Variation: "ΛΙΟΙΚΗΣΙΣ" instead of "ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ". VF (Hellas 232C, 233C, 234C)

Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 12.00
Lot 630 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

Lot 630 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

20 lep. and 40 lep. in B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), u/m. VF (Hellas 274, 276)

Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 9.00
Lot 638 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

Lot 638 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

1 lep. in marginal B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" carmine overprint (reading up), u/m. VF (Hellas 290)

Athens Auctions Public Auction 69 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 20.00