Prices Realized

lot # 1011 - Topics and Miscellaneous world war II

Saturday Mar 10, 2018 15:00 Europe/Amsterdam

Familie correspondentie families van Perlstein 1940-1942, Auerhaan ca.1945 w.b. Verklaring Joodsche Raad voor Amsterdam,Persoonsbewijs, aanmeldingskaart voor gerepatrieerden Rotterdam, legitimatie ex-politieke gevangene (met diagonaal rood Vervalt per 1 Januari 1946), Visser ca.1945 Ned.-Indië, Hymans van Anrooy ca.1945 en aan ds. J.W. van Swigghum 1942-1943 w.b. Lager Haren, Semenarie Beekvliet St. Michelsgestel en ziekenhuis Den Bosch, veel poststukken, brieven en documenten, in ringband
Postal History of WWII - The Stefan Drukker Collection

About The Seller

Corinphila Veilingen

Corinphila Veilingen is one of The Netherlands' leading auctioneers specializing in first-class stamp auctions. Online live auction bidding. Partner in the Global Philatelic Network.

Read More

Send Email to Corinphila Veilingen Or Visit WebSite